RIZIN Cartridge System Rライナー(RL) 20個/1箱
RIZIN Cartridge System Rライナー(RL) 20個/1箱
RIZIN Cartridge System Rライナー(RL) 20個/1箱
RIZIN Cartridge System Rライナー(RL) 20個/1箱

RIZIN Cartridge System Rライナー(RL) 20個/1箱 A1*RIZIN-35/03RL~A1*RIZIN-35/15RL

販売価格(税別):
2,880~3,280
RIZIN Cartridge System Rライナー(RL) 20個/1箱
RIZIN カートリッジニードル Rライナー(RL) 20個/1箱
12ゲージ(0.35mm) ロングテーパー

35/15RL ¥3,280
35/13RL ¥3,280
35/11RL ¥3,280
35/09RL ¥2,980
35/07RL ¥2,980
35/05RL ¥2,880
35/03RL ¥2,880
(全て税別)
  • CS Needle: